Ukategorisert


25.10.2021 – Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bamble Hundeklubb.  Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Bamble Hundeklubb. Årsmøtet avholdes 25.10.2021 klokken 18.00 på Teams.  Saksliste: Endre budsjett 2021  Ved spørsmål og påmelding til årsmøtet, kan styret kontaktes på mail@bamblehundeklubb.no  Velkommen til ekstraordinært årsmøte!   Med vennlig hilsenstyret


Årsmøte 2021

Årsmøtet for Bamble Hundeklubb avholdes digitalt på Teams 24.03.2021 klokken 19.15.  Innkalling med mer informasjon vil sendes ut til medlemmer på e-post i forkant av årsmøtet. 


Årsmøte avholdt 14.05.20

Årsmøtet til Bamble Hundeklubb ble avholdt 14.05.2020 på Riissletta.   Innkalling, årsberetning, regnskap og budsjett godkjent.   Innkomne forslag ble godkjent: Kontingent for 2021. Økes fra kr. 200,- til kr. 250,-.    Valgte medlemmer for 2020:  Leder: Kathrine S. Heggeli. Nyvalgt.  Nestleder: Anne Cathrine R. Honston. Nyvalgt.    Kasserer: Anne C. Thyholdt.  Sekretær: Liv Katrine Borge.    Styremedlem 1: Silje […]


Oppdatering

Oppdatering rundt koronaviruset og Bamble Hundeklubbs aktiviteter fremover: Bamble Hundeklubb er en hundeklubb tilknyttet NKK, og vi følger de råd og retningslinjer de oppfordrer oss til å følge. Helsedirektoratet meldte 12. mars klokken 14.00 et forbud mot alle kultur og idretts-arrangementer og all organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs over hele landet. NKK sier: «Dette innebærer at alle Norsk Kennel […]


Årsmøte utsatt

Årsmøte fredag 13.03 er utsatt inntil videre p.g.a. Corona smitten som vi har i Norge. I tillegg så er også medlemsmøtet og hyggekvelden utsatt.   Vi kommer tilbake med ny dato senere.   Mvh. Styret i BHK


Medlemsmøte og Medlemsfest avlyst/utsatt

Medlemsmøte og medlemskveld avlyst! I tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger og Bamble kommune, har vi i styret kommet frem til at vi utsetter medlemsmøte og medlemskvelden. Det vil bli satt opp en ny dato når Koronaviruset roer seg! Årsmøte vil bli avholdt til planlagt tid i morgen, men med forhåndsregler! Beskytte seg mot smitte: God hoste- og håndhygiene er det viktigste […]


Vedrørende årsmøte i Bamble Hundeklubb

1. Forslag til kandidater på medlemmer som er på valg 2020. Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 februar 2020. Siw.nordahl@online.no   Siw Connie Nordahl Postveien 4D 3970 Langesund.   2. Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet. Forslag eller saker må  senest være postlagt 7.februar. 2020 og sendt til Ivar Vatle. ivar@vatle.org   Ivar Vatle Bunesveien 4 3960 […]