Vedrørende årsmøte i Bamble Hundeklubb


1. Forslag til kandidater på medlemmer som er på valg 2020.

Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 februar 2020.

Siw.nordahl@online.no

 

Siw Connie Nordahl

Postveien 4D

3970 Langesund.

 

2. Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet.

Forslag eller saker må  senest være postlagt 7.februar. 2020 og sendt til Ivar Vatle.

ivar@vatle.org

 

Ivar Vatle

Bunesveien 4

3960 Stathelle.

Leder Bamble Hundeklubb