Årsmøte avholdt 14.05.20


Årsmøtet til Bamble Hundeklubb ble avholdt 14.05.2020 på Riissletta.

 

Innkalling, årsberetning, regnskap og budsjett godkjent.

 

Innkomne forslag ble godkjent:

  • Kontingent for 2021. Økes fra kr. 200,- til kr. 250,-. 

 

Valgte medlemmer for 2020: 

Leder: Kathrine S. Heggeli. Nyvalgt. 

Nestleder: Anne Cathrine R. Honston. Nyvalgt. 

 

Kasserer: Anne C. Thyholdt. 

Sekretær: Liv Katrine Borge. 

 

Styremedlem 1: Silje Vatten. Nyvalgt. 

Styremedlem 2: Ingrid Skonseng. Nyvalgt. 

Varamedlem 1: Therese Weber. Nyvalgt. 

Varamedlem 2: Nina Gundersen Holm. Nyvalgt.  

 

Valgkomite leder: Odd Christian Riis. Nyvalgt. 

Valgkomite 1: Lena Solberg. 

Valgkomite 2: Monica Jønholt. Nyvalgt. 

Valgkomite vara: Dag Petter Bentsen. 

 

Revisor leder: Yvonne Andresen Vangsnes. 

Revisor vara: Solveig Markussen.