Påminnelse om årsmøte


Dette er en påminnelse om årsmøte som avholdes 24.03.2021 klokken 19.15 på Teams.

Viser til tidligere utsendt mail.