29.03.2019 – Årsmøte


Årsmøte i Bamble Hundeklubb vil bli holdt fredag 29 mars 2019.

Sted: Røde Kors huset v/Sundby Sykehjem

Tid:   kl.1900.

Forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet

Senest 5 uker føre møtedato.  (22  februar).

Leder valgkomite: siw.nordahl@online.no

Forslag fra medlemmene må være i styret i hende/poststemplet

Senest 5 uker føre møtedato.  (22 februar).

Leder styret:  ivar@vatle.org