Dagsarkiv: 3. februar 2019


29.03.2019 – Årsmøte

Årsmøte i Bamble Hundeklubb vil bli holdt fredag 29 mars 2019. Sted: Røde Kors huset v/Sundby Sykehjem Tid:   kl.1900. Forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet Senest 5 uker føre møtedato.  (22  februar). Leder valgkomite: siw.nordahl@online.no Forslag fra medlemmene må være i styret i hende/poststemplet Senest 5 uker føre møtedato.  (22 februar). Leder styret:  ivar@vatle.org