Dagsarkiv: 15. mai 2020


Årsmøte avholdt 14.05.20

Årsmøtet til Bamble Hundeklubb ble avholdt 14.05.2020 på Riissletta.   Innkalling, årsberetning, regnskap og budsjett godkjent.   Innkomne forslag ble godkjent: Kontingent for 2021. Økes fra kr. 200,- til kr. 250,-.    Valgte medlemmer for 2020:  Leder: Kathrine S. Heggeli. Nyvalgt.  Nestleder: Anne Cathrine R. Honston. Nyvalgt.    Kasserer: Anne C. Thyholdt.  Sekretær: Liv Katrine Borge.    Styremedlem 1: Silje […]