Dagsarkiv: 30. januar 2020


Vedrørende årsmøte i Bamble Hundeklubb

1. Forslag til kandidater på medlemmer som er på valg 2020. Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 februar 2020. Siw.nordahl@online.no   Siw Connie Nordahl Postveien 4D 3970 Langesund.   2. Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet. Forslag eller saker må  senest være postlagt 7.februar. 2020 og sendt til Ivar Vatle. ivar@vatle.org   Ivar Vatle Bunesveien 4 3960 […]