25.10.2021 – Ekstraordinært årsmøte


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bamble Hundeklubb. 


Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Bamble Hundeklubb. 
Årsmøtet avholdes 25.10.2021 klokken 18.00 på Teams. 


Saksliste: 
Endre budsjett 2021 


Ved spørsmål og påmelding til årsmøtet, kan styret kontaktes på mail@bamblehundeklubb.no 


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!  


Med vennlig hilsen
styret