Årsmøte 2021


Årsmøtet for Bamble Hundeklubb avholdes digitalt på Teams 24.03.2021 klokken 19.15. 

Innkalling med mer informasjon vil sendes ut til medlemmer på e-post i forkant av årsmøtet.