Kunngjøring


Til alle våre medlemmer og brukere av hundeparken på Synken. 

Det er med stor glede at vi kan informere om at hundeparken på Grasmyr/Synken skal leve videre. Bamble Hundeklubb og Hundeparken i Bamble (nyetablert forening i Brønnøysund) har inngått avtale om overtakelse av parken og gjerdene. Hundeparken i Bamble har inngått avtale med Bamble Kommune om området og skal sikre videre drift i egen forening. 

Klubbene har forskjellige formål. Det betyr at Bamble Hundeklubb kan legge all energi i kurser, stevner og videreutvikling av klubben  med det nye arealet på Riissletta, mens hundeparken i Bamble kun skal drive med drifte av hundepark og kursing relatert til bruk av hundepark. 

Hundeparken i Bamble overtar Facebook-gruppen for parken, hvor all informasjon deles vedr. parken. 

Vi håper med dette at alle medlemmene som har benyttet parken blir fornøyd, og at vårt samarbeid i fremtiden vil bli fruktbart for alle parter. 

 

Med vennlig hilsen 

Bamble Hundeklubb 

&

Hundeparken i Bamble.