Alvorlig sykdom


I forbindelse med advarseler fra NKK, veterinærer og Mattilsynet vedrørende farlig sykdom hos hunder velger vi å ikke holde treninger på Riissletta inntil videre. Området skal heller ikke brukes til fritrening eller lufting av hund. 

Dette gjelder frem til vi vet hvorfor hunder blir syke, og det vil komme oppdateringer angående området vårt når vi vet mer.

Det oppfordres til å unngå at hunder snuser i grøftekanter, gress, busker og der hvor andre hunder kan ha ferdes og ha gjort fra seg.

Hold hunden din i bånd og unngå nærkontakt med andre hunder når du er på tur.

Vis hensyn, både for din hunds sikkerhet og andre.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_hunder.36018 

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-i-oslo-omradet-article159244-985.html