Avslutning av kakesalg


Hei, nå skal vi avslutte kakesalget og melde inn for kjøp ? Type og antall solgt må meldes til Hilde innen fredag ? Enten på messenger eller på SMS. NB! Husk at vi må ha navnet på bestiller ? ? ?