Bruk av området


På grunn av værforholdene akkurat nå må vi vente med å bruke banen frem til telen har gått og det er tørket opp, slik at grasset holder seg best mulig. Vi håper dreneringsarbeidet som er planlagt i løpet av året vil forbedre dette fremover.
Hallen er åpen for egentrening, og vi oppfordrer til å bruke den. Les mer på hjemmesiden vår om halleie og booking her: https://bamblehundeklubb.no/aktiviteter/hall/