Informasjon om hundeparken på Grasmyr


På grunn av lite initiativ til bruk av frislippområdet vi har på Grasmyr (Nordre Synken), og fordi vi nå må prioritere området vi har på Riissletta, vil hundeparken kun være åpen ut året 2020, og deretter bli avviklet.

Vi er helt enige med Norsk Kennel Klub som mener at hver enkelt kommune skal vise et ansvar når det gjelder frislippområder for hund, og selv sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere.

Vi har derfor tatt kontakt med Bamble Kommune og oppfordret dem til å bruke arealet videre til hundepark, eller finne et annet område i kommunen som er egnet til frislipp for hund. Vi håper kommunen viser ansvar her og følger opp om dette, på linje med nabokommunene våre.

Mvh. Styret

Link til NKK sin uttalelse om hundeparker:
https://www.nkk.no/friomrade-for-hund/category1021.html