Dagsarkiv: 5. september 2019


Alvorlig sykdom

I forbindelse med advarseler fra NKK, veterinærer og Mattilsynet vedrørende farlig sykdom hos hunder velger vi å ikke holde treninger på Riissletta inntil videre. Området skal heller ikke brukes til fritrening eller lufting av hund.  Dette gjelder frem til vi vet hvorfor hunder blir syke, og det vil komme oppdateringer angående området vårt når vi vet mer. Det oppfordres til […]